;
English

Societatea prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale vizitatorilor, atunci cand acestia viziteaza napocaimobiliare.ro.
Aceasta politica de confidentialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt optiunile Dumneavoastra in legatura cu aceste prelucrari, precum si modul in care noi vom respecta drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

1.    ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentata mai jos descrie categoriile datelor Dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

2.    OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER   PERSONAL
Operatorul de date cu caracter personal in relatia cu Dvs. este IMOBILIARE NAPO CASA REAL ESTATE SRL (J12/2741/2014, CUI 33602932) cu sediul social situat in Cluj-Napoca, Str. Salcamului, Nr. 37A, Jud. Cluj denumita generic NAPOCA IMOBILIARE.

3.    CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
-    Informatii de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax, adresa de e-mail, etc.;
-    Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu NAPOCA IMOBILIARE sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: CNP, Seria si nr. actului de identitate, organul emitent al actului de identitate, data nasterii, varsta, preferintele in materie imobiliara.

4.    TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operatiune de prelucrare a datelor Dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
-    Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
-    Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
-    Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
-    Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
-    Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale NAPOCA IMOBILIARE sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;
-    In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obtinut consimtimantul dvs.

5.    IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
-    Oferirea de servicii imobiliare, consultanta in imobiliare, promovarea ofertelor imobiliare in activitatea noastra comerciala, promovarea ofertei imobiliare pe site-ul www.napocaimobiliare.ro ori pe alte site-uri de profil;
-    Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
-    Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
-    Gestionarea securitatii si accesului in sediile noastre, gestionarea utilizarii sistemelor IT utilizate de NAPOCA IMOBILIARE (ex. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicatii utilizate), inclusiv prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, a fraudelor sau a altor activitati neautorizate sau malitioase;
-    In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
-    Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv  (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile NAPOCA IMOBILIARE;
-    In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.
Pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari pentru a va tine la curent cu privire la ultimele oferte, anunturi si informatii cu privire la serviciile imobiliare NAPOCA IMOBILIARE.

6.    DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA
Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre angajati, alti prestatori cu care colaboram pentru furnizarea serviciilor NAPOCA IMOBILIARE (ex. dezvoltatori imobiliari, potentiali vanzatori, platforme de promovare a ofertelor imobiliare),  autoritati publice, precum si entitati indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terta parte implicata).

7.    ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, (ex. daca va schimbati numele, adresa de e-mail), sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: dpo@napocaimobiliare.ro si office@napocaimobiliare.ro. Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

8.    CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?
NAPOCA IMOBILIARE a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare). Acestea vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucu este obligatoriu potrivit dispozitiilor legale. Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si:
-    nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre NAPOCA IMOBILIARE (inclusiv obligatia legala a NAPOCA IMOBILIARE de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau
-    daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

9.    DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
Dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.
a.    Dreptul de acces - dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
b.    Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
c.    Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
d.    Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
e.    Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
f.    Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;
g.    Dreptul de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, NAPOCA IMOBILIARE nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. NAPOCA IMOBILIARE va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

10.     DATELE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL FISIERELOR DE TIP COOKIES PENTRU SCOP DE MARKETING
In ceea ce priveste datele colectate prin intermediul fisierelor de tip cookies pentru scop de marketing (pentru detalii a se vedea sectiunea Politica de Cookies), NAPOCA IMOBILIARE coopereaza cu   terte parti (Google, Facebook,) pentru gestionarea modului in care sunt utilizate tehnologiile cookies pentru scop publicitar. In legatura cu aceste tipuri de prelucrari, NAPOCA IMOBILIARE actioneaza in calitate de operator asociat cu terte parti, in conformitate cu art. 26 din GDPR. Atat NAPOCA IMOBILIARE cat si tertele parti si-au asumat obligatia de a respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal in legatura cu aceasta prelucrare.
Prelucram o serie de date cu caracter personal in scopul realizarii relatiilor comerciale de intermediere imobiliara. Statistici si marketing, conform legislatiei in vigoare.


11.    FURNIZAREA DE COMUNICARI PRIVIND SERVICIILE DE INTERMEDIERE
Utilizatorii pot primi diverse comunicari de la Noi care tin de furnizarea Serviciilor. Prelucram aceste date pe baza interesului nostru legitim art. 6(1)(f) GDPR. Consideram ca interesul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor si intereselor persoanelor vizate intrucat comunicarile sunt legate strans de furnizarea Serviciilor solicitate. Totodata, oferim posibilitatea Utilizatorilor sa dezactiveze oricand aceste comunicari printr-o cerere scrisa la email dpo@napocaimobiliare.ro .
  Furnizarea de comunicari comerciale
Dorim sa va transmitem oferte, materiale promotionale, sa va informam in legatura cu noile servicii oferite de NAPOCA IMOBILIARE, sa va lansam invitatii de a participa la sondaje sau de a raspunde la chestionare si pentru a va comunica alte informatii similare care consideram ca pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, daca sunteti de acord, prin transmiterea de materiale promotionale / comunicari de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societatii.
Va vom transmite aceste comunicari daca avem acordul dvs. Temeiul juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimtamant.
Utilizatorii se pot oricand dezabona de la aceste comunicari. Spre exemplu, daca va retrageti consimtamantul pentru comunicarile comerciale nu va vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veti putea participa la sondajele si chestionarele noastre.
De asemenea, daca avem consimtamantul pentru comunicari comerciale, in anumite situatii, putem utiliza informatiile colectate de la dvs. in combinatie cu datele rezultate din interactiunea dvs. cu Serviciile, nap pe care sa le folosim in contextul comunicarilor noastre de marketing. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Dorim sa eficientizam activitatea noastra de marketing, oferind clientilor nostri oferte de servicii relevante si personalizate.


12.    INDEPLINIREA UNOR OBLIGATII LEGALE
Uneori, prelucrarea datelor este necesara pentru a ne indeplini obligatiile legale (Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligatii legale) ce ne revin, cum ar fi:
    •    arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile.


13.    APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR IN JUSTITIE
De asemenea, putem sa prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie in cadrul unei proceduri in fata unei instante, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale in care este implicata NAPOCA IMOBILIARE (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apararea drepturilor si intereselor operatorului).


Ce spun clientii nostri

Toate feedback-urile

Scrie-ne un feedback

Parerea ta conteaza foarte mult pentru noi! Te rugam sa ne comunici orice sfat, recomandare, multumire sau nemultumire pe care o ai. Te asiguram ca acest feedback va ajunge imediat la departamentul de management.